O Projekcie

Zespół Zarządzający

Szkolenia

Rekrutacja

Zapytania ofertowe

Linki

   
   
 
   

Przydatne linki
 

Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl


Centrum Edukacji
www.centrumedukacji.pl


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl


Fundusze Strukturalne
www.funduszestrukturalne.gov.pl


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mps.gov.pl


Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
www.kapitalludzki.gov.pl

 

 

   
       
   

Centrum Edukacji Sp. z o.o.
al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock  

tel. (24) 365 86 29
                            tel. (24) 365 86 22 tel. (24) 365 86 25