O Projekcie

Zespół Zarządzający

Szkolenia

Rekrutacja

Zapytania ofertowe

Linki

   
   
 
   


Numer i nazwa priorytetu: VIII Regionalne kadry gospodarki
Numeri nazwa działania: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Numer i nazwa poddziałania: 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Województwo: mazowieckie
Numer konkursu: 1/POKL/8.1.1/2011
Tytuł projektu: Profesjonalna kadra – szkolenia dla pracowników branż handlowej, transportowej i finansowej
Okres realizacji projektu: 01.02.2012 – 31.03.2013
Nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-14-131/11-00

Celem ogólnym projektu jest:

 • zwiększenie udziału 96 przedsiębiorstw i ich 288 pracowników w działaniach szkoleniowych służących podnoszeniu
  kwalifikacji zawodowych ich pracowników


Celem szczegółowym projektu:

 • zaangażowanie 48 podmiotów branży handlowej w działania szkoleniowe i podniesienie kompetencji sprzedażowych
  i miękkich ich 96 pracowników

 • zaangażowanie 24 podmiotów branży finansowej w działania szkoleniowe i podniesienie kompetencji sprzedażowych
  i miękkich ich 48 pracowników

 • zaangażowanie 24 podmiotów branży transportowej w działania szkoleniowe i podniesienie kompetencji sprzedażowych
  i miękkich ich 48 pracowników

 • podniesienie umiejętności przywódczych 96 osób kadry menedżerskiej 96 przedsiębiorstw

 • wzrost motywacji i samooceny 70% pracowników przedsiębiorstw objętych wsparciem

 

Projekt obejmuje pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zatrudnionych lub zamieszkujących obszar województwa mazowieckiego.

 

NOWE TEMATY SZKOLEŃ 

 

    Oferta szkoleniowa pobierz
     
    Ulotka pobierz
     

 

   
       
   

Centrum Edukacji Sp. z o.o.
al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock  

tel. (24) 365 86 29
                            tel. (24) 365 86 22 tel. (24) 365 86 25