O Projekcie

Zespół Zarządzający

Szkolenia

Rekrutacja

Zapytania ofertowe

Linki

   
   
 
   

Rekrutacja


Jeżeli zdecydowali się Państwo do udziału w Projekcie prosimy o: wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie i przesłanie pocztą tradycyjną wszystkich poniższych dokumentów. Na ich podstawie zostanie przygotowana umowa szkoleniowa.
 
    Karta zgłoszenia pobierz
     
    Formularz danych osobowych pobierz
     
    Zaświadczenie o zatrudnieniu pobierz
     
    Deklaracja uczestnictwa w projekcie pobierz
     
    Formularz pomocy publicznej pobierz
     
Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pobierz
     
    Do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć kserokopię wpisu do KRS lub do EDG
     
    Oferta szkoleniowa pobierz
     
    Regulamin pobierz
     
    Wzór umowy szkoleniowej pobierz
     
     
    Szczegółowe informacje o Projekcie

Biuro Projektu
Centrum Edukacji Sp. z o.o.
Al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock

Specjalista ds. rekrutacji
Iwona Rek
pk@centrumedukacji.pl
Tel.: 24 365 86 29
Fax.: 24 365 86 24
     

 

   
       
   

Centrum Edukacji Sp. z o.o.
al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock  

tel. (24) 365 86 29
                            tel. (24) 365 86 22 tel. (24) 365 86 25